ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Το Δικηγορικό γραφείο «Δημήτριος Κ. Ρήγας & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2009. Σήμερα αποτελεί έναν ταχύτατα και πολύπλευρα αναπτυσσόμενο νομικό οργανισμό με επίκεντρο την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής επαγγελματικής στάθμης.

ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διακρινόμενο για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού κύρους και για την άρτια, δυναμική και συνεπή δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή εκπροσώπηση των πελατών του το γραφείο μας χειρίζεται και υποστηρίζει υποθέσεις από όλο το φάσμα του σύγχρονου δικαίου αποτελώντας έναν άοκνο, αξιόπιστο και πολύτιμο νομικό συμπαραστάτη κάθε επιχείρησης και ιδιώτη.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΝΙΚΗ

Η φιλοσοφία, που διατρέχει τη λειτουργία του γραφείου μας συνίσταται στην εξατομικευμένη και πελατοκεντρική μέθοδο χειρισμού των νομικών υποθέσεων από μια δυναμική ομάδα νέων, εξειδικευμένων όσο και πιο έμπειρων και καταρτισμένων νομικών, το σύνολο των οποίων χάρη στον υψηλό επαγγελματισμό και την επιστημονικότητά του δεσμεύεται στην παραγωγή απτών, ωφέλιμων λύσεων για κάθε πελάτη.

ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

Το εξειδικευμένο και αφοσιωμένο επιστημονικό προσωπικό μας με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και πολύτιμη εμπειρία, το οποίο είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει τεκμηριωμένες και αξιόπιστες νομικές λύσεις.

ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ:

Την ιδιαίτερη ικανότητά μας να χαράσσουμε σε στενή και συνεχή συνεργασία με τον πελάτη μας μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης και να επιστρατεύουμε τις πιο δημιουργικές, αποτελεσματικές και λειτουργικές νομικές λύσεις και υποδείξεις με τελικό γνώμονα την άμεση ευόδωση των επιδιώξεων των πελατών μας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΡΗΓΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Δικηγορικό γραφείο «Δημήτριος Κ. Ρήγας & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2009. Σήμερα αποτελεί έναν ταχύτατα και πολύπλευρα αναπτυσσόμενο νομικό οργανισμό με επίκεντρο την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής επαγγελματικής στάθμης. Διακρινόμενο για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού κύρους και για την άρτια, δυναμική και συνεπή δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή εκπροσώπηση των πελατών του το γραφείο μας χειρίζεται και υποστηρίζει υποθέσεις από όλο το φάσμα του σύγχρονου δικαίου αποτελώντας έναν άοκνο, αξιόπιστο και πολύτιμο νομικό συμπαραστάτη κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Η φιλοσοφία, που διατρέχει τη λειτουργία του γραφείου μας συνίσταται στην εξατομικευμένη και πελατοκεντρική μέθοδο χειρισμού των νομικών υποθέσεων από μια δυναμική ομάδα νέων, εξειδικευμένων όσο και πιο έμπειρων και καταρτισμένων νομικών, το σύνολο των οποίων χάρη στον υψηλό επαγγελματισμό και την επιστημονικότητά του δεσμεύεται στην παραγωγή απτών, ωφέλιμων λύσεων για κάθε πελάτη, που απευθύνεται στο γραφείο μας.

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν. 4738/2020)

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν. 4738/2020)
Από την 1η Ιουνίου του 2021 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4738/2020). Ο νέος αυτός εξωδικαστικός μηχανισμός υπόσχεται έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 480 δόσεις προς τις τράπεζες. Στην διαδικασία αυτή υπάγεται κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ανεξαρτήτως εμπορικής ιδιότητας, ενώ μέχρι πρότινος υπάγονταν μόνο οι έμποροι.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ
Από 01.12.2020 ξεκίνησε ο υποχρεωτικός επαναπροσδιορισμός των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/10 («Νόμος Κατσέλη») Η υποχρέωση επαναπροσδιορισμού αφορά όλες τις εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό (Ειρηνοδικείο) αιτήσεις που έχουν προσδιορισθεί να συζητηθούν μετά την 15-6-2021. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχική όσο και η οριζόμενη μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Ειδικότερα, ως προς τα φυσικά πρόσωπα, το γραφείο μας εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση της υπερχρέωσης μέσω της υπαγωγής τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 («νόμος Κατσέλη»)

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
Ο Νόμος 4469/2017 αποτελεί μια καινοτομία για την ελληνική έννομη τάξη, καθότι για πρώτη φορά εισάγεται μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών του συνόλου σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Οι οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αδυνατούν να αποπληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από όλες τις οφειλές τους, προς όλους τους πιστωτές (Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, προμηθευτές, ιδιώτες κλπ) μέσω της διαδικασίας πτώχευσης ώστε να απαλλαγούν από όλα τα χρέη και να λάβουν τη 2η ευκαιρία. Ο Νόμος παρέχει και ειδικές πρόνοιες για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, ώστε να εξαιρεθεί της διαδικασίας ρευστοποίησης της υπόλοιπης περιουσίας.

GOLDEN VISA IN GREECE

GOLDEN VISA IN GREECE
A permanent residence permit as an investor (GOLDEN VISA) can be obtained by a third country citizen who has full ownership and possession of a property in Greece. With the amendment of the legislation for the Regional Units of North, Central and South Athens and the Municipality of Vari – Voulas – Vouliagmeni of the Region of Attica, the Municipality of Thessaloniki of the Region of Central Macedonia and the Regional Units of Mykonos and Santorini of the Region of South Aegean, the minimum value of a property at the time of its acquisition is set at 500.000 euros and must be paid in full before the submission of the request for the granting of the permanent residence permit of an investor. The investment in these areas is made only in one property.
Διακρινόμαστε και ξεχωρίζουμε για: Το εξειδικευμένο και αφοσιωμένο επιστημονικό προσωπικό μας με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και πολύτιμη εμπειρία, το οποίο είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει τεκμηριωμένες και αξιόπιστες νομικές λύσεις και απαντήσεις. Την εργατικότητα, την αποφασιστικότητα, το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργατική φιλοσοφία, που αποτελούν την ειδοποιό διαφορά για τον επιτυχή χειρισμό πολύπλοκων υποθέσεων, που απαιτούν συνέργειες δικηγόρων διαφορετικών ειδικοτήτων. Την αμεσότητα, ταχύτητα και ευελιξία, αρετές, οι οποίες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα πάντα όμως με νηφαλιότητα και με τα πιο υψηλά επαγγελματικά standards ακόμα και τις πιο απαιτητικές και ιδιαίτερες υποθέσεις. Ττην ιδιαίτερη ικανότητά μας να χαράσσουμε σε στενή και συνεχή συνεργασία με τον πελάτη μας μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης και να επιστρατεύουμε τις πιο δημιουργικές, αποτελεσματικές και λειτουργικές νομικές λύσεις και υποδείξεις με τελικό γνώμονα την άμεση ευόδωση των επιδιώξεων των πελατών μας. Το ευρύ δίκτυο συνεργατών, επιστημόνων και τεχνικών συμβούλων, το οποίο επιστρατεύεται όποτε παραστεί ανάγκη προκειμένου να καλύπτονται όλες οι πτυχές των ανατεθεισών υποθέσεων με ποιότητα, πληρότητα και τεχνογνωσία.
Υποστηρίζεται από Tempera & WordPress.