Απαλλαγή οφειλών – 2η ευκαιρία

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΕΥΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Απαλλαγή Οφειλών – Δεύτερη Ευκαιρία

Οι οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που αδυνατούν να αποπληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από όλες τις οφειλές τους, προς όλους τους πιστωτές (Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, προμηθευτές, ιδιώτες κλπ) μέσω της διαδικασίας πτώχευσης ώστε να απαλλαγούν από όλα τα χρέη και να λάβουν τη 2η ευκαιρία. Ο Νόμος παρέχει και ειδικές πρόνοιες για την 1η κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, ώστε να εξαιρεθεί της διαδικασίας ρευστοποίησης της υπόλοιπης περιουσίας.

Η απαλλαγή οφειλών επέρχεται:

α) σε 1 έτος μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει περιουσία, η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση.

ή

β) σε 3 έτη μετά την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας, η οποία και θα ρευστοποιηθεί κατά την πτώχευση.

Ο οφειλέτης που επιθυμεί να λάβει τη 2η ευκαιρία θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο, έτσι ώστε να υποβάλλει αίτηση, για λογαριασμό του, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΡΗΓΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Έσλιν, αριθ. 10, Αθήνα (Αμπελόκηποι)
Τηλ. 210 3306788, 210 3306777, 210 3306778

Τα σχόλια είναι κλειστά.