ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

forologikodikaio
Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την εξωδικαστική και δικαστική προστασία του φορολογούμενου από τη στιγμή της έκδοσης εις βάρος του οποιασδήποτε διοικητικής πράξης μέσω της άσκησης των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων (ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας διεύθυνσης επίλυσης φορολογικών διαφορών) και ενδίκων μέσων (άσκηση προσφυγών, ανακοπών) ενώπιον όλων των βαθμίδων των Διοικητικών δικαστηρίων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.