ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας αποτελεί πεδίο άσκησης γενικής δικηγορίας, η οποία άπτεται των περισσότερων και πιο νευραλγικών σύγχρονων αλλά και διαχρονικών κλάδων του δικαίου. Η επιτυχία του ιδιαιτέρως απαιτητικού αυτού εγχειρήματος  οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό, που στελεχώνει το γραφείο μας και ειδικότερα στους δικηγόρους, καθένας από τους οποίους κατέχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο και πολύτιμη εμπειρία. Κεντρικός στόχος και επιδίωξή μας αποτελεί η παροχή στον εντολέα μας ολοκληρωμένης και πολύπλευρης νομικής προστασίας των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του, η οποία διασφαλίζεται τόσο μέσω της προληπτικής και συμβουλευτικής δικηγορίας όσο και στο επόμενο στάδιο της δικαστηριακής αντιμετώπισης των νομικών εμπλοκών.

Επιπρόσθετα, το γραφείο μας προσφέρει προστιθέμενη αξία στον εντολέα μας είτε δια της βιώσιμης επίλυσης των δικαστικών του διαφορών είτε δια της δημιουργικής και παραγωγικής διαπραγμάτευσης των συμφωνιών του στοχεύοντας στην επίτευξη βιώσιμων και παραγωγικών λύσεων, εκμεταλλευόμενοι τα εξειδικευμένα εργαλεία της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Τα σχόλια είναι κλειστά.