ΟΛΓΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Η Όλγα Παλαιολόγου, είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2015. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ασχολείται με τη μάχιμη δικηγορία και τη δικαστηριακή πρακτική. Εξειδικεύεται στο τομέα της Υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων του Ν. 3869/2010 και του Ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας, αλλά και στο Αστικό Δίκαιο, με έμφαση το εμπράγματο δίκαιο και ιδίως τον τομέα των ακινήτων, καθώς και το κληρονομικό δίκαιο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.