ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Το γραφείο μας παρέχει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας και ιδιοσυγκρασίας, καθώς οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας έχουν επιμορφωθεί επιστημονικά στις τεχνικές διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται στις εξής γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

Τα σχόλια είναι κλειστά.