ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

dimosiodikaio
1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το γραφείο μας παρέχει ευρεία υποστήριξη σε επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου κάθε ειδικότερου κλάδου. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη νομική επίβλεψη της συμμετέχουσας επιχείρησης και συνδράμει τους εντολείς του σε οποιοδήποτε ειδικότερο ζήτημα τυχόν ανακύψει από την κατάρτιση και υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό, τη διαπραγμάτευση για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, καθώς και στη σύνταξη και κατάθεση ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον των αρμόδιων αρχών ή Δικαστηρίων.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των εντολέων μας (φυσικών προσώπων και εταιρειών) ενώπιον όλων των Διοικητικών αρχών και υπηρεσιών, Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων και Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.