ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ε. ΣΤΑΜΑΤΗ

Η Δέσποινα Σταματή αποφοίτησε το έτος 1997 από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2003. Εξειδικεύεται στους τομείς του ενωσιακού και ποινικού δικαίου με μακροχρόνια πείρα στη παροχή νομικών συμβουλών και εκτενέστατη δικαστηριακή εμπειρία ενώπιον πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Είναι κάτοχος ερευνητικού μεταπτυχιακού διπλώματος (MPhil) από το Cardiff University της Ουαλίας, στο τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και πιστοποιημένη compliance officer στους τομείς της κανονιστικής συμμόρφωσης και αντιμετώπισης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, από το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Παρακολουθεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τίτλο «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων».

Τα σχόλια είναι κλειστά.