ΑΡΧΙΚΗ

Το Δικηγορικό γραφείο «Δημήτριος Κ. Ρήγας & Συνεργάτες» ιδρύθηκε το 2009. Σήμερα αποτελεί έναν ταχύτατα και πολύπλευρα αναπτυσσόμενο νομικό οργανισμό με επίκεντρο την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής επαγγελματικής στάθμης.

Διακρινόμενο για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού κύρους και για την άρτια, δυναμική και συνεπή δικαστηριακή και εξωδικαστηριακή εκπροσώπηση των πελατών του το γραφείο μας χειρίζεται και υποστηρίζει υποθέσεις από όλο το φάσμα του σύγχρονου δικαίου αποτελώντας έναν άοκνο, αξιόπιστο και πολύτιμο νομικό συμπαραστάτη κάθε επιχείρησης και ιδιώτη.

Η φιλοσοφία, που διατρέχει τη λειτουργία του γραφείου μας συνίσταται στην εξατομικευμένη και πελατοκεντρική μέθοδο χειρισμού των νομικών υποθέσεων από μια δυναμική ομάδα νέων, εξειδικευμένων όσο και πιο έμπειρων και καταρτισμένων νομικών, το σύνολο των οποίων χάρη στον υψηλό επαγγελματισμό και την επιστημονικότητά του δεσμεύεται στην παραγωγή απτών, ωφέλιμων λύσεων για κάθε πελάτη, που απευθύνεται στο γραφείο μας.

Διακρινόμαστε και ξεχωρίζουμε για:

-το εξειδικευμένο και αφοσιωμένο επιστημονικό προσωπικό μας με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και πολύτιμη εμπειρία, το οποίο είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να παρέχει τεκμηριωμένες και αξιόπιστες νομικές λύσεις και απαντήσεις.

-την εργατικότητα, την αποφασιστικότητα, το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργατική φιλοσοφία, που αποτελούν την ειδοποιό διαφορά για τον επιτυχή χειρισμό πολύπλοκων υποθέσεων, που απαιτούν συνέργειες δικηγόρων διαφορετικών ειδικοτήτων.

-την αμεσότητα, ταχύτητα και ευελιξία, αρετές, οι οποίες μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα- πάντα όμως με νηφαλιότητα και με τα πιο υψηλά επαγγελματικά standards- ακόμα και τις πιο απαιτητικές και ιδιαίτερες υποθέσεις

-την ιδιαίτερη ικανότητά μας να χαράσσουμε σε στενή και συνεχή συνεργασία με τον πελάτη μας μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης και να επιστρατεύουμε τις πιο δημιουργικές, αποτελεσματικές και λειτουργικές νομικές λύσεις και υποδείξεις με τελικό γνώμονα την άμεση ευόδωση των επιδιώξεων των πελατών μας.

-το ευρύ δίκτυο συνεργατών, επιστημόνων και τεχνικών συμβούλων, το οποίο επιστρατεύεται όποτε παραστεί ανάγκη προκειμένου να καλύπτονται όλες οι πτυχές των ανατεθεισών υποθέσεων με ποιότητα, πληρότητα και τεχνογνωσία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.